STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Wyniki finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Bilans za 2016 rok

Informacja dodatkowa za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Bilans za rok 2015
Rachunek zysków i strat za rok 2015
Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8954?reporttypeId=13