STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Aktualności

Rozliczenie zbiórki publicznej

czwartek, 14 Marzec 2013

31 marca 2013 roku została zakończona zbiórka publiczna organizowana na podstawie zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 1866/OR/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku, polegająca na sprzedaży cegiełek.

Dochód ze zbiórki wyniósł: 7 193 zł.

Zebrane środki zostały przeznaczone na:

  1. Organizację zajęć i wycieczek, konkursów oraz doposażenie świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie przy ul. Łowieckiej 19 w Pszczynie - 2 524, 86 zł.
  2. Zakup książek, lektur, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół i przedszkoli powiatu pszczyńskiego - 4 668,14 zł.