STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Aktualności

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

wtorek, 15 Kwiecień 2014
 • Przychody z działalności statutowej
                827 243,14 zł
 • Koszty realizacji zadań statutowych
                257 448,45 zł
 • Koszty administracyjne
                  61 339,61 zł
 • Wynik finansowy brutto
                511 949,67 zł

Bilans na 2013 rok
rachunek_wynikow 2013
informacja dodatkowa 2013