STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Aktualności

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

piątek, 9 Marzec 2018

SLIDER_2Szanowni Państwo,

 

z prawdziwą przyjemnością prezentujemy sprawozdanie finansowe za 2017 rok >>>> do pobrania tutaj >>>>

 

 

 

„Ciche…sa­mot­ne czy też nie, lecz z pew­nością nie na pokaz…
po­maga­nie jest naj­bar­dziej owocne…
bo ob­darzając ges­ta­mi miłości, ot­rzy­muje­my miłość
bo ubo­gacając…sa­mi jes­teśmy o wiele bar­dziej ubogaceni…” 
/autor nieznany/

 

W imieniu naszych Podopiecznych z całego serca dziękujemy!

Prezes Stowarzyszenia

- Grażyna Łebecka