STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Aktualności

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

czwartek, 28 Styczeń 2016

Abacus Girl Na podstawie zezwolenia z dnia 3 czerwca 2014 roku  (SO.5311.5.2014) wydanego przez Burmistrza Pszczyny została przeprowadzona zbiórka publiczna na terenie Gminy Pszczyna w okresie od 4 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej w wysokości 690 zł zostały w całości przeznaczone na działalność statutową nieodpłatną Stowarzyszenia. Zakupiony został projektor dla SP 1 w Pszczynie.