STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Kontakt

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY “OMNIBUS”

adres: ul. Stefana Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 605 504 842 lub 32 210 35 11 wew. 7
fax

stow.omnibus@wp.pl

rok rejestracji: 2005
rok uzyskania statusu OPP: 2006

KRS: 0000237488
NIP: 638 166 80 27
REGON: 240136400

Bank: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr konta: 42 8448 0004 00277196 2001 0001

 

 

Zapraszamy!

formularz kontaktowy