STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

1naopp

Jakub Krupiński

Jakub cierpi na porażenie mózgowo – mięśniowe, elementy autyzmu, niedowład lewostronny ciała. Wychowuje go i opiekuje się nim mama. Ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym synem, jego mama nigdy nie mogła podjąć pracy. Jakub wymaga ciągłej rehabilitacji i leczenia oraz wyposażenia ułatwiającego mamie opiekę nad dorosłym już synem. Jakub jest pod stałą kontrolą lekarzy.