STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

karolinka

Karolina Wiera

U Karolinki w 2011 roku rozpoznano guza miednicy – mięśniak prążkownokomórkowy typ płodowy/pęcherzykowy IV stopnia z ogniskowymi przerzutami w płucach. Dziewczynka przeszła kilka cykli chemioterapii, co znacznie osłabiło jej organizm. Przez chwilę choroba uspokoiła się. Kilka razy Karolinka wygrała walkę z chorobą.

W 2017 roku w kolejnym wykonanym badaniu kontrolnym klatki piersiowej, uwidoczniono masową zmianę płucną, zmiany w obrębie obu płuc, najbardziej zaawansowaną w płucu prawym.

Od połowy stycznia Karolinka leczy się w Klinice Onkologii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie podjęto intensywne leczenie przeciwnowotworowe.

Z uwagi na fakt, iż leczenie jest kolejnym cyklem chemioterapii na przestrzeni ostatnich trzech lat, wspólnie z rodzicami podjęto decyzję o próbie wsparcia leczenia konwencjonalnego o lek, który nie jest refundowany przez NFZ – Votrient.

Miesięczny koszt leczenia samym lekiem wynosi 3.129,84 zł. Leczenie ma potrwać 3-6 miesięcy. Obecnie Karolinka jest po kilku dawkach leku. Badania wykazały poprawę.

W dalszym ciągu Karolinka wymaga kosztownego leczenia – tj. zakup leków, suplementów diety, kosztów pobytu w Warszawie.

Bardzo wierzymy w to, że dziewczynce uda się i tym razem wygrać z chorobą.