STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Klaudia Bohm

Klaudia Bohm

Klaudia mieszka w Pszczynie. Mając 9 miesięcy zachorowała na wirusowe zapalenie opon mózgowych i mózgu. W wyniku choroby jest osobą niewidomą, z padaczką oraz niedowładem czterokończynowym. Pomimo ciężkich przeżyć Klaudia jest pogodną i radosną dziewczyną. Od wczesnych lat dziecięcych uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych z rehabilitacją włącznie. Od około 12 lat prowadzone są z Klaudią indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w domu. Podczas tych zajęć wprowadzane są elementy aromaterapii, muzykoterapii, różnego typu ćwiczenia dotykowe. Jednak te zajęcia nie zastąpią profesjonalnej rehabilitacji. Do tej pory rodzice Klaudii starali się rehabilitować córkę we własnym zakresie. Od 2 lat dzięki Klaudia miała profesjonalną rehabilitację w domu. Dzięki tym zabiegom u dziewczyny wystąpiła znaczna poprawa ruchowa – zmniejszyły się przykurcze i dolegliwości bólowe z nimi związane, łatwiej można dokonywać czynności pielęgnacyjnych. Niestety fundusze zebrane z przekazanego 1% podatku przez życzliwych ludzi nie wystarczają na pokrycie kosztów rehabilitacji, która odbywała się 2 razy w tygodniu.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi o dobrych sercach o pomoc i wsparcie dla Klaudii. Każda przekazana złotówka pomoże ulżyć w codziennym życiu dziewczyny, która jest całkowicie zależna od opiekunów – sama nie potrafi nic zrobić. Najbliżsi ofiarują Klaudii całe pokłady miłości, która nie zastąpi fachowej pomocy.
Wszystkim osobom, które zechcą wesprzeć Klaudię dziękujemy z całego serca.