STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

1naopp

Zosia W

Zosia ze względu na opóźnienie rozwoju psychoruchowego z objawami autyzmu. Konieczne jest obok rehabilitacji ruchowej objęcie dziecka specjalistyczną opieką. Zosia ma również padaczkę, słabe napięcie mięśniowe. Konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju, długotrwałe leczenie, rehabilitacja, zajęcia terapeutyczne oraz systematyczne wizyty u lekarzy specjalistów.