STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Konkurs na „Czytniki dla szkolnych bibliotek”

Stowarzyszenie przygotowuje program, w którym będą mogły wziąć udział wiejskie biblioteki szkolne z powiatu pszczyńskiego. Warunkiem otrzymania 3 czytników będzie udział nauczyciela bibliotekarza w warsztato-konferencji na temat nowych technologii. Szczegóły pojawią się na naszej stronie za kilkanaście dni.