STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Konkurs na „Nauczycielski Blog 2013″

Czas trwania: od 25. 09. 2013 – 25.11.2013

Panie i Panowie! Chwytajcie za klawiatury! Załóżcie i prowadźcie nauczycielskiego bloga.

Bloga należy zgłosić drogą e-mailową:  stow.omnibus@wp.pl

do 23 września 2013 roku.

Atrakcyjne nagrody:

  • ultrabook o wartości 2 000 zł
  • Microsoft Office 2013 o wartości 500 zł
  • aparat fotograficzny o wartości 280 zł

Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 2013 roku.

Pliki do pobrania: