• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1% swojego podatku

Twój 1%podatkunaszej organizacji
sizer

1% DLA OMNIBUSA

Czwartek, 02 stycznia 2014

Nadszedł czas rozliczania naszych dochodów, a co za tym idzie odpisywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Licząc na Wasze wsparcie przedstawiam Wam darmowy program do rozliczania i przesyłania zeznania rocznego. Program dedykowany jest naszemu Stowarzyszeniu, a więc zawiera wpisane „na sztywno” dane organizacji. Tych, którzy jeszcze niewiele o „Omnibusie” wiedzą, albo zapomnieli o nas informuję, że:

  1. Stowarzyszenie „Omnibus” działa od 2005 roku.
  2. Posiada status organizacji pożytku publicznego, a to oznacza, że można na nie przekazywać darowizny, spadki oraz 1 %  podatku dochodowego.
  3. Zarząd „Omnibusa” pracuje za darmo, nie pobiera wynagrodzenia, nie otrzymuje diet, ani żadnych innych świadczeń finansowych typu: zwrot kosztów podróży, premie, nagrody itp.
  4. Prezes Stowarzyszenia nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, pracuje społecznie jako wolontariusz.
  5. Wszystkie zebrane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową organizacji (doposażenie szkół, przedszkoli, domu dziecka, klubów sportowych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych znajdujących się pod opieką „Omnibusa”, organizację akcji i konkursów mających na celu pobudzenie aktywności społecznej itp.) oraz na pokrycie kosztów jego funkcjonowania (artykuły biurowe, księgowość, koszty bankowe, reklama itp.)

Deklarację podatkową można wypełnić oraz przesłać elektronicznie do urzędu skarbowego wykorzystując do tego celu darmowy program, do którego link zamieszczam w menu po prawej stronie lub poniżej. 

Prezes Stowarzyszenia

Grażyna Łebecka

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl