• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1% swojego podatku

Twój 1%podatkunaszej organizacji
sizer

NOWE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DLA PORADNI W PSZCZYNIE

Czwartek, 19 maja 2016

Omnibus wyposażył Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie w test komputerowy do diagnozy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Ze środków finansowych stowarzyszenia zostało zakupionych 30 kluczy autoryzacyjnych, które umożliwią nieodpłatne przebadanie dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

MOXO to innowacyjny test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD.
Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – trudności w
podtrzymaniu uwagi, zaburzeń czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości.
MOXO jest przeznaczony dla dwóch grup wiekowych:
✔ dzieci w wieku od 7 do 12 lat
✔ młodzieży i dorosłych w wieku od 13 do 60 lat

Jakie wartości MOXO oferuje profesjonalistom?

Dokładność - MOXO ustala poziom czterech różnych wskaźników: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz
nadruchliwości.
Indywidualny profil pacjenta: MOXO tworzy indywidualny profil dla każdego badanego poprzez porównanie
jego wyników z normami dla danej grupy wiekowej oraz płci.
Dystraktory: MOXO ocenia wykonywanie zadań z towarzyszeniem różnego rodzaju dystraktorów:
wzrokowych, słuchowych i mieszanych (wzrokowo-słuchowych). Symulują one sytuacje życia codziennego i
towarzyszące im rzeczywiste elementy rozpraszające.
Wykres wskaźników: MOXO generuje wykres obrazujący zachowanie badanego w trakcie wykonywania
testu, kiedy to oddziaływały poszczególne dystraktory. Wykres zawiera szczegółowe, ilościowe dane na
temat indywidualnych mocnych i słabych stron.

Skuteczność Moxo potwierdzono badaniami naukowymi
Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność
testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu Moxo (czułość: 90%, swoistość: 84%).
Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi,
nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.

Każdorazowo  specjaliści zatrudnieni w PPP w Pszczynie sporządzą szczegółowy raport poznawczy i behawioralny na temat funkcjonowania dziecka (informacja o wynikach diagnozy).

ADHD – dowiedz się więcej – >>>

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl