• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1% swojego podatku

Twój 1%podatkunaszej organizacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

Wtorek, 15 kwietnia 2014
  • Przychody z działalności statutowej - 827 243,14 zł
  • Koszty realizacji zadań statutowych - 257 448,45 zł
  • Koszty administracyjne - 61 339,61 zł
  • Wynik finansowy brutto - 511 949,67 zł

 

Bilans na 2013 rok

Informacja dodatkowa 2013

Rachunek wyników 2013

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl