• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1% swojego podatku

Twój 1%podatkunaszej organizacji
sizer

Trwa rekrutacja do projektu "Nie=Pełnosprawni na rynku pracy 2"

Czwartek, 08 sierpnia 2019

Od 01.09.2018r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Nie=Pełnosprawni na rynku pracy 2".

 

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 24 niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz powiatu pszczyńskiego, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.09.2018r. do 29.02.2020r. w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób spośród w/w w okresie realizacji projektu i bezpośrednio po nim.

 

Realizacja projektu od 01.09.2018r. do 29.02.2020r. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja  do pobrania na stronie >>>

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl