• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1% swojego podatku

Twój 1%podatkunaszej organizacji

Jeden procent

 

Nasz KRS:
0 0 0 0 2 3 7 4 8 8

 

Jak przekazać 1%?

Odliczanie darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 %osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (urzędowy tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późniejszymi zmianami),osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Stowarzyszenia może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” jest organizacją pozarządową, zostało założone 12 maja 2005 r. przez 24 członków założycielskich – głównie nauczycieli przy wsparciu rodziców. Do Krajowego Rejestru Sadowego zostało wpisane 20 lipca 2005 r. pod numerem 0000237488. 21 marca 2006 roku otrzymał status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pobierz DOCX
Sprawozdanie finansowe za rok 2017  Pobierz DOCX
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Pobierz PDF
Informacja dodatkowa za rok 2016 Pobierz PDF
Rachunek zysków i strat za rok 2016 Pobierz PDF
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Pobierz PDF
Rachunek zysków i strat za rok 2015 Pobierz PDF
Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2015 Pobierz PDF
map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl