• DBAMY O UŚMIECH
    KAŻDEGO DZIECKA!

    Przekaż 1,5% swojego podatku

Twój 1,5%podatkunaszej organizacji

Jeden procent

 

Nasz KRS:
0 0 0 0 2 3 7 4 8 8

 

Jak przekazać 1,5%?

Odliczanie darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 %osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (urzędowy tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późniejszymi zmianami),osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Stowarzyszenia może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” jest organizacją pozarządową, zostało założone 12 maja 2005 r. przez 24 członków założycielskich – głównie nauczycieli przy wsparciu rodziców. Do Krajowego Rejestru Sadowego zostało wpisane 20 lipca 2005 r. pod numerem 0000237488. 21 marca 2006 roku otrzymał status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl